A Szentírás nyelvei, szövege és szövegösszefüggése