Mila și dreptatea în cărțile Psalmii și Proverbele